Eventos

Ago
5
Dom
EXPOSICIÓ ABISMES @ Morella
Ago 5 2018 a las 12:18 – Oct 15 2019 a las 13:18

ABISMES

EXPOSSICIÓ DE PAQUI FUSTER

del 5 d’agost al 15 d’octubre.

A LA LLOTJA DE L’AJUNTAMENT DE MORELLA

Inauguració el 5 d’agost a les 13:00h

 

Sep
4
Mar
Concurs de fotografia #elmeusexenni @ Morella
Sep 4 a las 10:00 – Oct 31 a las 14:00
Concurs de fotografia #elmeusexenni @ Morella

Concurs de fotografia    #elmeusexenni

Del 4 de setembre al 31 d’octubre, es realitza un concurs de fotografia sobre el Sexenni 2018, consulta les bases legals per participar:

BASES LEGALS CONCURS DE FOTOGRAFIA 54 SEXENNI

 1. Entitat organitzadora i finalitat del present concurs

Aquesta activitat promocional és organitzada per l’Ajuntament de Morella, amb domicili en Carrer Segura Barreda, 28, 12300 de Morella, amb la finalitat de promocionar la Festa d’Interés Turístic Nacional i Bé d’Interés Cultural Immaterial, la ciutat de Morella a través de les xarxes socials i realitzar activitats culturals, com ara una exposició.

 

 1. Persones a les quals es dirigeix ​​el concurs

Poden participar en el concurs persones de qualsevol ciutat i procedència.

 

 1. Data del concurs

El present concurs estarà actiu des del dia 4 de setembre de 2018 fins al 31 d’octubre de 2018, ambdós inclosos.

 

 1. Mecànica de participació i selecció

A les xarxes socials de l’Ajuntament de Morella, així com a les pàgines web institucionals, www.morella.net i/o www.morellaturistica.com, s’anunciarà el concurs.

La forma de participació es separa en dos modalitats diferents. Una es tracta del concurs clàssic en què s’enviaran fotos per a la posterior avaluació d’un jurat, i una altra modalitat en xarxes socials. La temàtica del concurs és 54 Sexenni.

Així, per participar a la primera modalitat (concurs clàssic), un mateix participant podrà presentar un màxim de 5 fotografies, i és responsable de l’autoria d’aquestes. Les imatges s’han d’enviar al correu electrònic 54sexenni@gmail.com i indicar el nom, cognoms i adreça del participant. Les fotografies hauran de tenir un pes mínim d’1 megabyte i enviar-se en format jpg, jpeg o tif.

Un cop finalitzat el concurs, els membres del jurat triaran les fotografies guanyadores, així com una selecció d’aquestes per realitzar una exposició en les Sales Gòtiquesde l’ajuntament.

Els participants conservaran l’autoria de les fotografies, però cediran els drets d’utilització a l’Ajuntament de Morella i a Iniciatives Turístiques SL de Morella. Aquestes entitats es comprometen a esmentar a l’autor de la fotografia sempre que la utilitze en les xarxes socials o en qualsevol altra activitat que es derive d’aquest concurs.

El transcurs de la segona modalitat del concurs de fotografia (en xarxes socials) es realitzarà a través d’Instagram. Així, s’han penjar les fotos (el nombre de fotografies és il·limitat en aquesta modalitat) en aquesta xarxa social en els dies establerts en el concurs, utilitzar el hashtag #ElMeuSexenni i esmentar o etiquetar el compte de @morellaturistica. En aquesta modalitat s’establiran dues categories, una per a premiar la fotografia amb més likes i una altra en què els membres del jurat triaran les fotografies guanyadores.

 

 1. Premis

Modalitat clàssica:

 • Primer premi general, a la millor fotografia seleccionada pel jurat. Premi valorat en 200 € Regala Morella.
 • Premis especials valorats en 50 € Regala Morella, cadascun.
  • Premi especial a la millor fotografia categoria dedicada als carrers.
  • Premi especial a la millor fotografia categoria dedicada als Retaules i danses.
  • Premi especial a la millor fotografia categoria dedicada a la Mare de Déu de Vallivana.

Instagram:

 • Foto guanyadora. Premi valorat en 100 € Regala Morella
 • Foto més popular, és a dir, que aconsegueixi més likes. Premi valorat en 50 € Regala Morella.

 

 1. Comunicació del premi

En un termini màxim de 15 dies després d’acabar el concurs es publicaran els guanyadors o guanyadores en les pàgines web esmentades (www.morella.net i/o www.morellaturistica.com) i en els comptes de Facebook, Twitter i Instagram de l’Ajuntament de Morella i Morella Turística. Posteriorment s’indicarà la data i lloc de lliurament de premis.

 

 1. Tractament de les dades personals

Les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat, propietat d’Iniciatives Turístiques de Morella. El tractament dels mateixos es realitzarà de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

 

 1. Acceptació de les bases d’aquest concurs

En participar en el concurs i donar les teves dades personals estàs acceptant de forma expressa les anteriors bases del concurs. En cas que desitgi obtenir més informació es pot posar-se en contacte amb l’Ajuntament de Morella.

 


Concurso de fotografía #elmeusexenni

Del 4 de septiembre al 31 de octubre, se realiza un concurso de fotografía sobre el Sexenni 2018, consulta las bases legales para participar:

BASES LEGALES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 54 SEXENNI

 1. Entidad organizadora y finalidad del presente concurso

Esta actividad promocional es organizada por el Ayuntamiento de Morella, con domicilio en Calle Segura Barreda, 28, 12300 de Morella, con el fin de promocionar la Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial, la ciudad de Morella a través de las redes sociales y realizar actividades culturales, como por ejemplo una exposición.

 

 1. Personas a las que se dirige el concurso

Pueden participar en el concurso personas de cualquier ciudad y procedencia.

 

 1. Fecha del concurso

El presente concurso estará activo de los días 04 de septiembre de 2018 al 31 de octubre de 2018, ambos incluidos.

 

 1. Mecánica de participación y selección

En las redes sociales del Ayuntamiento de Morella, así como en las páginas web institucionales, www.morella.net y/o www.morellaturistica.com , se anunciará el concurso.

 

La forma de participación se separa en dos diferentes modalidades. Una se trata del concurso clásico en el que se enviarán fotos para la posterior evaluación de un jurado, y otra modalidad en redes sociales. La temática del concurso es 54 Sexenni.

Así, para participar en la primera modalidad (concurso clásico), un mismo participante podrá presentar un máximo de 5 fotografías, siendo responsable de la autoría de estas. Las imágenes deben enviarse al correo electrónico 54sexenni@gmail.com e indicar el nombre, apellidos y dirección del participante. Las fotografías deberán tener un peso mínimo de 1 megabyte y enviarse en formato jpg, jpeg o tif.

Una vez finalizado el concurso, los miembros del jurado elegirán las fotografías ganadoras, así como una selección de estas para realizar una exposición en los Salones Góticos del ayuntamiento.

Los participantes conservarán la autoría de las fotografías, pero cederán los derechos de utilización al Ayuntamiento de Morella y a Iniciatives Turístiques SL de Morella. Estas entidades se comprometen a mencionar al autor de la fotografía siempre que la utilice en las redes sociales o en cualquier otra actividad que se derive de este concurso.

El transcurso de la segunda modalidad del concurso de fotografía (en redes sociales) se realizará a través de Instagram. Así, se deben colgar las fotos (el número de fotografías es ilimitado en esta modalidad) en esta red social en los días establecidos en el concurso, utilizar el hashtag #ElMeuSexenni y mencionar o etiquetar la cuenta de @morellaturistica. En esta modalidad se establecerán dos categorías, una para premiar a la fotografía con más likes y otra en la que los miembros del jurado elegirán las fotografías ganadoras.

 

 1. Premios

Modalidad clásica:

 • Primer premio general, a la mejor fotografía seleccionada por el jurado. Premio valorado en 200 € Regala Morella.
 • Premios especiales valorados en 50 € Regala Morella, cada uno.
  • Premio especial a la mejor fotografía categoría dedicada a las calles.
  • Premio especial a la mejor fotografía categoría dedicada a los Retaules i danzas.
  • Premio especial a la mejor fotografía categoría dedicada a la Virgen de Vallivana.

Instagram:

 • Foto ganadora. Premio valorado en 100 € Regala Morella
 • Foto más popular, es decir, que consiga más likes. Premio valorado en 50 € Regala Morella.

 

 1. Comunicación del premio

En un plazo máximo de 15 días después de acabar el concurso se publicaran los ganadores o ganadoras en las páginas web mencionadas (www.morella.net y/o www.morellaturistica.com) y en las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram del Ayuntamiento de Morella y Morella Turística. Posteriormente se indicará la fecha y lugar de entrega de premios.

 

 1. Tratamiento de los datos personales

Los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero automatizado, propiedad de Iniciatives Turístiques de Morella. El tratamiento de los mismos se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico.

 

 1. Aceptación de las bases de este concurso

Al participar en el concurso y dar tus datos personales estás aceptando de forma expresa las anteriores bases del concurso. En caso de que desee obtener más información podrá ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Morella.

Sep
15
Sab
Exposició primavera del 38 @ Morella
Sep 15 a las 19:00 – Oct 28 a las 19:00
Exposició primavera del 38 @ Morella

EXPOSICIÓ PRIMAVERA DEL 38

LA GUERRA A LES COMARQUES DELS PORTS, L’ALT MAESTRAT I EL BAIX MAESTRAT

La exposició romandrà oberta a la sala del Consell de Morella del 15 de setembre al 26 d’octubre de 2018.

L’inauguració serà el dissabte 15 de setembre a les 19:00h


 

EXPOSICIÓN PRIMAVERA DEL 38

LA GUERRA A LAS COMARCAS DE ELS PORTS, EL ALT MAESTRAT Y EL BAIX MAESTRAT

La exposición estará abierta en la sala del Consejo de Morella del 15 de septiembre al 26 de octubre de 2018.

La inauguración será el sábado 15 de septiembre a las 19:00h

 

Oct
6
Sab
Exposició fotogràfica de Karlitos Solá: “Una mirada intrusiva de Villafranca del Cid” @ Vilafranca
Oct 6 a las 10:00 – Dic 2 a las 13:30
Exposició fotogràfica de Karlitos Solá: “Una mirada intrusiva de Villafranca del Cid” @ Vilafranca

Exposició fotogràfica de Karlitos Solá:

“Una mirada intrusiva de Villafranca del Cid”

Lloc: Sales Gótiques de l’Ajuntament de Vilafranca (C/San Roc, 1).

Inauguració: 13 d’Octubre a les 19:00h

Dades: Des del 6 d’octubres fins el 2 de decembre

Horari: de dijous a dissabte de 10:00h a 13:30h i de 16:00h a 19:00h / Diumenge de 10:00h a 13:30h.

*Horari especial en ponts.


 

Exposición fotográfica de Karlitos Solá:

“Una mirada intrusiva de Villafranca del Cid”

Lugar: Salas Góticas del Ayuntamiento de Vilafranca (C/San Roque, 1).

Inauguración: 13 de Octubre a las 19:00h

Fechas: Desde el 6 de octubre hasta el 2 de diciembre

Horario: de jueves a sábado de 10:00h a 13:30h y de 16:00h a 19:00h / Domingo de 10:00h a 13:30h.

*Horario especial en puentes.

Oct
24
Mie
LA VEU DEL REGNE. Cants d’un poble per a trencar silencis @ Morella
Oct 24 a las 12:45 – 13:45
LA VEU DEL REGNE. Cants d'un poble per a trencar silencis @ Morella

LA VEU DEL REGNE
Cants d’un poble per a trencar silencis

24 d’octubre a les 12:45h al Convent de Sant Francesc de Morella


LA VOZ DEL REINO
Cantos de un pueblo para romper silencios

24 de octubre a las 12:45h en el Convento de Sant Francesc de Morella

Oct
26
Vie
IV Congreso EsMontañas @ Morella
Oct 26 a las 17:30 – Oct 28 a las 14:00

IV CONGRESO esMontañas

EL PAPEL DE LA BIOECONOMÍA FORESTAL EN LA AMORTIGUACIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS DEMOGRÁFICOS Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Programación:

 

Hoja de inscripción:

 

Más información sobre el IV Congreso esMontañas en la web de esMontañas 

Fiestas CUATRIENALES en honor a San Marcos @ Olocau del Rey
Oct 26 a las 22:00 – Nov 3 a las 23:00
Fiestas CUATRIENALES en honor a San Marcos @ Olocau del Rey

Olocau celebre les festes quadriennals en honor a SAN MARCOS.

PROGRAMACIÓ:
Divendres 26 octubre:

 • 22:30h Bou embolat de Los Eulogios adquirit en Hermanos Barberan.
 • 24:00h Macro discomòbil DML (entrada gratuïta)

Dissabte 27 octubre:

 • 11:00h Pujada del Sant des de l’ermita de Sant Marcos
 • 15:30h de vaques de Germans Colomer. A continuació desencaixonada del bou salvatge guarisme 5 de Ventaja de la Fuente adquirit en Germans Colomer. En finalitzar berenar de panellet amb sardina i vi per a tots. Tot això amenitzat amb la xaranga de Berge.
 • 20:00h Entrada del Sant i relacions de benvinguda.
 • 23:00h Embolada del bou cerril de Ventaja de la Fuente.
 • 24:00h Gran orquestra Quinta Nota, i discomòbil DML

Diumenge 28 octubre:

 • 12:30h Missa i processó, a continuació refresc.
 • 16:00h Tranza
 • 18:00h Actuació del mag Carlos Viruete.

Lunes 29 octubre:

 • 12:00h Missa i processó, a continuació refresc.

Dissabte 3 novembre: (tots els actes es realitzaren en l’ermita de Sant Marcos)

 • 10:00h Baixada del Sant a l’ermita i relació de comiat al poble.
 • 12:00h Missa
 • 13:00h Tranza
 • 14:00h Dinar popular
 • 16:00h Becerrada amb becerres de Hermanos Colomer.
 • 20:30 Sopar d’entrepans en la barra i a continuació discomòbil DML.
 • *Hi haurà inflables per als xiquets tota la vesprada
 • ESPEREM LA VOSTRA ASSISTÈNCIA

 

Olocau celebra las fiestas cuatrienales en honor a SAN MARCOS.

PROGRAMACIÓN:
Viernes 26 octubre:

 • 22:30h Toro embolado de Los Eulogios adquirido en Hermanos Barberan.
 • 24:00h Macro discomovil DML ( entrada gratuita)

Sábado 27 octubre:

 • 11:00h Subida del Santo desde la ermita de San Marcos
 • 15:30h Corro de vacas de Hermanos Colomer. A continuación desencajonada del toro cerril guarismo 5 de Ventaja de la Fuente adquirido en Hermanos Colomer. Al finalizar merienda de bollo con sardina y vino para todos. Todo ello amenizado con la charanga de Berge.
 • 20:00h Entrada del Santo y relaciones de bienvenida.
 • 23:00h Embolada del toro cerril de Ventaja de la Fuente.
 • 24:00h Gran orquesta Quinta Nota, y discomovil DML

Domingo 28 octubre:

 • 12:30h Misa y procesión, seguidamente refresco.
 • 16:00h Tranza
 • 18:00h Actuacion del mago Carlos Viruete

Lunes 29 octubre:

 • 12:00h Misa y procesión, seguidamente refresco.

Sábado 3 noviembre: (todos los actos se realizaran en la ermita de San Marcos)

 • 10:00h Bajada del Santo a la ermita y relacion de despedida en el pueblo.
 • 12:00h Misa
 • 13:00h Tranza
 • 14:00h Comida popular
 • 16:00h Becerrada con becerras de Hermanos Colomer.
 • 20:30 Cena de bocadillos en la barra y seguidamente discomovil DML.
  *Habrá colchonetas para los niños toda la tarde
  ESPERAMOS VUESTRA ASISTENCIA
Oct
27
Sab
Projecte “Espanta la por” amb “El refugi dels monstres oblidats” de rebombori cultural  @ Vilafranca
Oct 27 a las 12:00 – 14:00

Projecte “Espanta la por” amb “El refugi dels monstres oblidats” de Rebombori Cultural 

Lloc: Biblioteca Matilde Escuder  (Vilafranca).

Data: 27 d’octubre

Horari: 12:00h


Proyecto “Espanta la por” con “El refugi dels monstres oblidats” de Rebombori Cultural 

Lugar: Biblioteca Matilde Escuder  (Villafranca).

Fecha: 27 de octubre

Horario: 12:00h

 

Oct
28
Dom
ART MIL·LENARI: Descobreix les pintures rupestres de la cova dels Rossegadors @ La Pobla de Benifassà
Oct 28 a las 11:00 – 13:00
ART MIL·LENARI: Descobreix les pintures rupestres de la cova dels Rossegadors @ La Pobla de Benifassà

ART MIL·LENARI

Descobreix les pintures rupestres de la cova dels Rossegadors

Horari:

 • Primer grup: 11:00h
 • Segon grup: 12:00h

Lloc d’inici:  Font dels Rossegadors (accés a les instal·lacions de l’embassament d’Ulldecona).

Inscripcions: 964 715 721 o parque_tinenbenifassa@gva.es


 

ARTE MILENARIO

Descubre las pinturas rupestres de la cova dels Rossegadors

Horario:

 • Primer grupo: 11:00h
 • Segundo grupo: 12:00h

Lugar de inicio:  Font dels Rossegadors (acceso a las instalaciones del embalse de Ulldecona).

Inscripciones: 964 715 721 o parque_tinenbenifassa@gva.es

Nov
3
Sab
TROBADA DE DIMONIS @ Morella
Nov 3 a las 16:30
TROBADA DE DIMONIS @ Morella

TROBADA DE DIMONIS

El dissabte 3 de novembre

 • 16:30h: Taller infantil de pintacares i foc a l’ajuntament.
 • 16:30h: Taller de bocanades de foc a la Plaça.
 • 18:00h: Passacarrer de les colles amb música però sense foc.
 • 20:30h: Correfoc de les colles
 • 24:00h: a l’espai firal, Triband.

ENCUENTRO DE DEMONIOS

El sábado 3 de noviembre

 • 16:30h: Taller infantil de pinta-caras y fuego en el ayuntamiento.
 • 16:30h: Taller de bocanadas de fuego en la Plaza.
 • 18:00h: Passacalles de las peñas con música pero sin fuego.
 • 20:30h: Correfoc de las peñas
 • 24:00h: en el espacio ferial, Triband.