top of page
Search

LESERA, LA CIUTAT ROMANA DE FORCALL, COM A TESTIMONI DEL PROGRÉS HUMÀ


Leseraera el nom de la ciutat romana que es va assentar sobre la Moleta dels Frares de Forcall. Era una ciutat situada a dalt d'aquest turó, amb vistes impressionants sobre la zona i, pel que fa als estudis realitzats fins ara, l'única urbs existent entre els grans nuclis mediterranis de Tortosa (Tarragona) i Sagunt (València ). Els romans van viure alguns segles a l'actual Forcall, en una ciutat de la qual es van descobrir els primers indicis el 1876 i que ens descobreix una època en què els romans van triar aquesta zona per viure, créixer i desenvolupar la seva petita societat. Tot i això, els estudis realitzats per experts arqueòlegs i historiadors indiquen que aquest poblat es va ocupar des de dos mil anys aC en els temps de l'Edat de Bronze i es va habitar de forma continuada fins al període andalusí. Forcall, ha estat i és, testimoni del progrés humà.


Moleta dels Frares.


Rebobinem a només 50 anys enrere. El 1977, un investigador alemany va reinterpretar unes inscripcions d'un altar de pedra antic que es conservava a Morella. Un vestigi únic que poques vegades es dóna amb una cosa similar, ja que dictava en llatí “res publica leserensis”, que va proporcionar als investigadors el gentilici i el topònim de la ciutat Lesera. A més, estava dedicat a la màxima deïtat romana Júpiter per la salvació de l'emperador Caracalla, que va ascendir al poder l'any 212 dC. Aquestes dades es contextualitzen i fan indicar que Lesera va ser una ciutat que es va mantenir viva fins, com a mínim, l'any 212 dC. De fet, la ciutat romana de la Moleta dels Frares es considerava vital per al control de la geografia, sota un pensament clar de recrear a petita escala les grans urbs romanes però amb totes les infraestructures i els privilegis propis del seu estatus. El rang jurídic de ciutat no tenia a veure amb les persones que hi habitessin, sinó per la importància de la seva situació al mapa per administrar i controlar el territori. S'entén, doncs, que haurien de tenir muralles, un fòrum, un capitoli, un temple, una basílica, un mercat o unes termes.


Lesera.


Entre les restes conservades, tot i ser una ciutat arrasada pel pas dels anys i de les diferents poblacions que s'ha anat assentant i reaprofitant els materials, compten amb diversos trams de muralla i una porta d'accés. Amb les excavacions dels arqueòlegs en les dècades recents també s'ha aconseguit treure a la llum un domus, habitatge urbà de les famílies d'un cert nivell econòmic. Així doncs, que a la ciutat de Lesera se li fos adjudicada el privilegi de convertir-se en municipi, que a més li atorgava facultats per cobrar impostos, està directament relacionat que la ciutat ja seria important a l'època. No és casualitat que gaudís de tanta influència a partir del territori que dominava des dels 900 metres d'altitud.

Les restes al jaciment obtingudes (sobretot restes ceràmiques) pels científics, dirigides per l'arqueòleg Ferrán Arasa en multitud d'excavacions, els dóna pistes i indicis de quan va estar poblada aquest petit racó, testimoni de l'evolució humana. Del bronze Final-Herro Antic, dels ibers, de l'època romana i del període califal del qual s'han trobat alguns fragments ceràmics en una alqueria on s'ha exhumat part d'una necròpolis. La Moleta dels Frares resumeix en una muntanya gran part dels darrers dos mil anys, una mirada enrere en el temps que arqueòlegs han aconseguit treure a la llum per al bé de la humanitat.


Moleta dels Frares.


Una mostra més de la imperant necessitat de comunicar-se amb les altres ciutats de l'Imperi va ser la creació d'una via per a carros que connectava directament la famosa Via Augusta amb Lesera. I alhora connectava Tortosa i Sagunt amb la ciutat i els territoris que controlaven entre els seus dominis. A més, la connexió amb Lesera també s'endinsava cap a l'actual Saragossa (Caesaraugusta). De fet, s'han trobat restes d'aquesta connexió a les calçades, tot i que el gruix de la via ha desaparegut pel pas del temps i van quedar en desús. Aquest fet agafa més rellevància amb els anys pel fet que és un cas insòlit de comunicacions amb l'interior de les comarques, ja que va ser al segle XIX quan es va construir una altra carretera directa cap a Morella i les localitats properes a la ciutat dels Ports. Des de l'any 2008 al 2017, Forcall ha recordat el passat amb la Fira Ibero Romana. A més, contínuament es fan visites interpretatives per conèixer el lloc, les virtuts de l'emplaçament sobre la Moleta dels Frares i mirar dos mil anys enrere.


Moleta dels Frares.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page